image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบมีสัญญาจ้าง 3-5 ปี ตำแหน่งเลขที่ EP070015-19

เอกสารแนบ
Download this file (Scan2022-10-03_170048.pdf)ประกาศ[ ]
facebook_page_plugin